Eğitimler

EGITIMLER

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi – Hakan Türkçapar

Aile Danışmanlığı – Milli Eğitim Bakanlığı

Bireylerin hayatlarında dönüm noktalarından biri olarak görülen evlilik kararlarında yardımcı olabilmek çiftlerin uyumu, bireysel, kültürel, ailesel farklılıklar gibi değerlendirmenin yapılabileceği bir süreçte verilen "psikolojik destek"tir.

Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi – Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Değişim ve gelişimi sağlamak adına, aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkilerin çalışıldığı psikoterapinin alt dalıdır.

Boşanma Terapisi Eğitimi – Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Boşanma terapisinde, çiftler arasında iletişim sağlanır. Boşanma öncesi danışmanlık verilir Ve boşanma sebepleri, süreç değerlendirmesi yapılır Çocukla ilgili yapılması gerekenler tartışılır ve boşanma aşamasında çocuğun durumu ve potansiyeli değerlendirilir. Çiftlere iyi boşanma kavramı öğretilir. Boşanmanın yas süreci hem çiftte hem de çocukta analiz edilir. Boşanmanın ömür boyu sürecek evlilik benzeri bir kurum olduğu öğretilir. Son olarak, çiftlere ileriki aşamalarda danışma verilir. (yeni ilişkilere adaptasyon, üvey annelik vb.)

Cinsel Terapi Eğitimi Sertifikası – Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Cinsel Terapi, kişilerin eşli olarak katıldıkları, cinsel yaşam, duygular, hisler, sorunlar gibi konuların ele alındığı bir terapidir. Cinsel terapide, cinsel sorunu yaşayan kişinin yaşamındaki önemli olaylar, aile ve evlilik hayatındaki ve gelişimindeki önemli noktalar terapistle birlikte değerlendirilir.

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Uygulayıcı Sertifikası

MMPI aracılığı ile psikopatolojinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, rapor haline dönüştürülmesi MMPI aracılığı ile psikiyatrik semptomları tanıyıp ayırt edebilmeyi sağlamayı amaçlayan psikolojik bir testtir.

Çözüm Odaklı Terapi Uygulayıcı Sertifikası – Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği

Çözüm odaklı terapi ‘sorun’a odaklanan geleneksel terapi yöntemlerinin aksine, ‘çözüm’e odaklanan yaratıcı ve postmodern bir yaklaşımdır. Kolayca öğrenilebilen, etkin ve kısa sürede sonuç veren bu yaklaşım yeni olmasına rağmen hızla yaygınlaşmıştır.

Aile Koçluğu Eğitim Sertifikası

Aile koçluğu ile ebeveynlere aile birliklerini koruyabilmeleri ve öz güveni yüksek, güçlü bireyler yetiştirmeleri konusunda yardımcı olunup, çocuklarının gelişim süreçlerinde yaşamlarındaki farklılıkların nedenlerini ortaya çıkartıp, etkin–verimli ebeveynler olmak için gerekli olan geniş kaynakları da kullanarak ailelere düzgün ve doğru ilişkiler kurmasında yardımcı olunur.

Cinsel İşlev Bozukluğu Eğitim Sertifikası

Cinsel uyaranlara verilen cinsel yanıtların normal biçiminin uzun süreli bozulması olarak tanımlanabilir. Bireyin cinsel işlevinin bozuk olarak tanımlanabilmesi uygulamada profesyonellerin takdirinde değil, bireyin kendisine veya partnerinin yakınması ile mümkün olabilmektedir.

Stres Yönetimi Eğitim Sertifikası

Stres hayatımızın kaçınılmaz bir parçasıdır. Günümüzde toplumda en yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Stres her yaştan ve her meslekten kişiyi etkileyebilir. Stresten her zaman kaçamayız ancak stresi kontrol altında tutmak mümkündür.