Bireylerin hayatlarında dönüm noktalarından biri olarak görülen evlilik kararlarında yardımcı olabilmek çiftlerin uyumu, bireysel, kültürel, ailesel farklılıklar gibi değerlendirmenin yapılabileceği bir süreçte verilen “psikolojik destek”tir.