MMPI aracılığı ile psikopatolojinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, rapor haline dönüştürülmesi MMPI aracılığı ile psikiyatrik semptomları tanıyıp ayırt edebilmeyi sağlamayı amaçlayan psikolojik bir testtir.